In 2007 kregen enkele Videofilmers in Udenhout het verzoek of zij hun medewerking wilden verlenen aan een Udenhoutse productie. Het werden uiteindelijk meerdere verzoeken, waaruit het idee werd geboren tot het opzetten van een “Videoclub/stichting” voor Udenhout Door Udenhouters. Het idee was geboren en de aanmoedigingen uit de Udenhoutse gemeenschap bleven aanhouden. Na één jaar van voorbereidingen, vergaderen, deskundigen raadplegen en een draagvlakonderzoek, is op 26 augustus 2008 de akte van oprichting bij de notaris gepasseerd. SVU was een feit. Dit werd nog eens extra onderstreept door de Dorpsraad van Udenhout, die in hun vergadering van 11 september 2008, SVU één starters subsidie toekende.

Het basismodel van een reeds bestaande Video stichting werd gekozen als model, en verder met onze doelstellingen uitgewerkt. Dit klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid was. Vele hobbels moesten er worden genomen, maar mede dankzij onze adviseurs zijn deze naar wens getackeld.

Inmiddels kent SVU een flink aantal enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die door de jaren heen, door in en externe cursussen, zijn gegroeid in hun kennis en vaardigheden.  Deze vrijwilligers bezitten gezamenlijk alle disciplines die noodzakelijk zijn voor het professioneel vastleggen van gebeurtenissen.  Het schrijven van het script, het zoeken van de juiste locaties, het uitwerken van de benodigde faciliteiten,  het cateren van alle medewerkers op locatie, het regisseren van de film, het opstellen en bepalen van de benodigde apparatuur, het inspreken van de benodigde teksten tot het afmonteren van de film.  Zelfs het verzorgen van de hoes lay-out en het dupliceren en assembleren van de Dvd’s behoren tot onze vaardigheden.