De doelstelling

De stichting heeft ten doel het zonder commercieel oogpunt maken en uitbrengen van en/of meewerken aan multimediaregistraties en producties van vooral culturele maatschappelijke en sportieve activiteiten in en rond Udenhout en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door het op eigen initiatief, op verzoek of in opdracht registreren van activiteiten in de ruimste zin van het woord welke voor het bereiken van het doel nodig mochten kunnen zijn.

Doelgroep

Alle verenigingen, stichtingen en organisaties die het maatschappelijke, sociale belang van het “Udenhoutse” of zij die het goed voorhebben met onze mooie gemeenschap, een warm hart toedragen.
Of zij die voor hun nazaten mooie beelden van hun hobby, vereniging, stichting, werkzaamheden, bijzondere gebeurtenissen of andere mooie of dierbare herinneringen en wat al niet meer, willen koesteren en willen vereeuwigen.
Om dat te verwezenlijken willen wij als SVU, Stichting Videogroep Udenhout, u hierbij graag de helpende hand toesteken. Mits de gevraagde dienst binnen onze kaders vallen.