Ook wij als stichting zijn afhankelijk van inkomsten. Mede door het maatschappelijke karakter worden niet alle projecten vergoed en zijn wij afhankelijk van binnengekomen giften en schenkingen. Draagt u onze stichting een warm hart toe of wilt u bijdragen aan een maatschappelijk project, of wilt u gewoon onze stichting een hart onder de riem steken?

Hiervoor kennen wij diverse mogelijkheden:

SVU Donateur
Een donateur schenkt SVU jaarlijkse een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt door de donateur zelf bepaald en worden door de stichting als schenking aangenomen.

SVU Ambassadeur
Een ambassadeur verkondigt, opent deuren, draagt bij of verzorgt PR-activiteiten in zijn of haar netwerk voor SVU op een geheel vrijwillige basis en in onderling overleg met het bestuur van SVU.

SVU Sponsoren
Een sponsor stelt jaarlijks een vooraf overeengekomen financieel bedrag, of een vooraf overeengekomen dienst, diensten of materiaal beschikbaar.

Wij hopen van harte dat u onze stichting met beide armen wilt omarmen. En hoe “klein” uw bijdrage ook moge zijn, deze zal altijd door ons met dankbaarheid en met zorg worden besteed. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar een van onze bestuursleden.